הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי מספר 09/19 לביצוע עבודות דפוס

מספר: 9/19
תאריך פרסום: 22/01/2019
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 22/01/2019 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023