הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי להתקנת מערכת מיזוג אוויר

מספר: 77/18
תאריך פרסום: 08/01/2019
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 08/01/2019 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023