הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי לאספקת לשירותי ייעוץ טכנולוגי בקשר עם סטנדרט API לבנקאות פתוחה

מספר: 45/18
תאריך פרסום: 20/06/2018
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 20/06/2018 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023