הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לרכישה ותחזוקה של תוכנת BackBox מותצרת חברת BackBox

מספר: 61/19
תאריך פרסום: 22/01/2020
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 22/01/2020 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023