הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לרכישה ותחזוקה של ספריות קלטות מתוצרת חברת IBM

מספר: 29/15
תאריך פרסום: 02/08/2015
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 02/08/2015 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023