הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לרכישה ותחזוקה של מכונת צילום צבעונית

מספר: 52/13
תאריך פרסום: 14/10/2013
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 14/10/2013 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023