הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למתן שירותי סליקה ותיווך מסעדות

מספר: 06/15
תאריך פרסום: 26/02/2015
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 26/02/2015 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023