הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בביקורת מערכות מידע

מספר: 19/14
תאריך פרסום: 06/02/2014
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 06/02/2014 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023