הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למתן שירותי הסעה במוניות - מעודכן

מספר: 34/14
תאריך פרסום: 08/09/2014
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 08/09/2014 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023