הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי למכירת כלי רכב

מספר: 17/20
תאריך פרסום: 17/03/2020
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 16/03/2020 בשעה 00:00