הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי להדרכות ירי

מספר: 36/12
תאריך פרסום: 11/09/2012
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 11/09/2012 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023