הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לאספקת שירותי ייעוץ בנושא צמצום השימוש במזומן

מספר: 23/15
תאריך פרסום: 10/08/2015
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 10/08/2015 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023