הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לאספקת שירותי בקרה חיצונית על פרויקט שיפוץ ובינוי

מספר: 32/14
תאריך פרסום: 07/07/2014
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 07/07/2014 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023