הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי לאספקת פתרון לביצוע הליכי רכש ממוכנים

מספר: 13/15
תאריך פרסום: 16/04/2015
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 10/06/2015 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023