הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי דו שלבי למערכת מכרזים ממוכנת

מספר: 45/19
תאריך פרסום: 11/07/2019
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 11/07/2019 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023