הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי דו שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בתחום ניהול איכות

מספר: 62/18
תאריך פרסום: 03/10/2018
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 02/10/2018 בשעה 23:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023