הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תמיכה ותחזוקה של רכיבי ORACLE BPEL&OAS

מספר: H1094
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: מחשוב

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 04/04/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023