הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת שירותי מידע וייעוץ בתחום המחשוב העולמי

מספר: H1072
תאריך פרסום: 04/04/2021
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: מחשוב

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 29/12/2023 בשעה 13:07
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023