הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פיתוח, תמיכה, ייעוץ ותחזוקה של מערכת ניהול זהויות ITIM

מספר: H1159
תאריך פרסום: 07/03/2024
תאריך עדכון: 07/03/2024
תחומים: מחשוב, שירותי ייעוץ

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 07/03/2025 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/03/2024