הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתן שירותי סליקה לבנק ישראל, לקוחות בנק ישראל (משרדי ממשלה), שימוש בפלטפורמות תשלומים מיידים לצורך העברת תשלומים בזמן אמת ושימוש בשירות אדי"ב לצורך אימות חשבונות בנק

מספר: H1144
תאריך פרסום: 06/12/2023
תאריך עדכון: 06/12/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 06/12/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/12/2023