הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות עם מערך הדיגיטל הלאומי לצורך אירוח שרתים

מספר: H1131
תאריך פרסום: 31/10/2023
תאריך עדכון: 31/10/2023
תחומים: מחשוב, כללי ואחר

אושרה התקשרות עם מערך הדיגיטל הלאומי (משרד הכלכלה)

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 31/10/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/10/2023