הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות לרישוי מערכת גלישה מאובטחת ושירותים נלווים

מספר: H1103
תאריך פרסום: 05/07/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: מחשוב

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם ספק יחיד לאחר שהתקבל אישור מנכ"לית ונגיד

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 05/07/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023