הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך תכנון כניסה ראשית ורחבת הדק

מספר: H1111
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

אושרה התקשרות מטעמי יעילות וחיסכון

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 06/08/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023