הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות המשך לצורך קבלת שירותי בקרה חשבונאית על פרויקט הבינוי

מספר: H1074
תאריך פרסום: 02/05/2021
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: כללי ואחר

אושרה התקשרות מטעמי יעילות וחיסכון

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 29/12/2023 בשעה 13:17
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023