הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הליך ממוכן דו שלבי מספר 50/23 לשירותי תכנון איחוד בנייני בנק ישראל

מספר: H1153
תאריך פרסום: 01/02/2024
תאריך עדכון: 01/02/2024
תחומים: כללי ואחר, לוגיסטיקה ובינוי

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם הספק בדרך של פניה תחרותית אל בעלי המקצוע הנכללים ברשימת הספקים הזוכים במכרז מרכזי 09-2020

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 01/02/2025 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/02/2024