הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הליך ממוכן דו שלבי מספר 23/22 למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה בפרויקטים לחיזוק מבני בנק ישראל

מספר: H1063
תאריך פרסום: 31/12/2020
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחומים: לוגיסטיקה ובינוי, כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם מתכנן לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בענף התכנון בדרך של בחירה ממאגר מתכננים

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 06/11/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023