הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הליך ממוכן דו שלבי מספר 23/22 למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה בפרויקטים לחיזוק מבני בנק ישראל

מספר: H1112
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

ועדת המכרזים אישרה מימוש אופציה עם החברה שזכתה בהליך לצורך קבלת שירותי קונסטרוקציה בבניין 1 בירושלים

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 06/08/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023