הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תעבורת רשת בשוק הקריפטו מנקודת המבט הישראלית

מספר: 02-24
תאריך פרסום: 13/02/2024
תאריך עדכון: 13/02/2024
תחום: כללי ואחר

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת סימילרווב בע"מ לצורך שירותי תעבורת רשת בשוק הקריפטו מנקודת המבט הישראלית. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 26 בפברואר 2024 בשעה 12:00

פרטי קשר

פרטים נוספים

מועד אחרון להגשת הסתייגויות: 26/02/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/02/2024