הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פיתוח, תמיכה, ייעוץ ותחזוקה של מערכת ניהול זהויות ITIM

מספר: 03-24
תאריך פרסום: 21/01/2024
תאריך עדכון: 21/01/2024
תחומים: שירותי ייעוץ, מחשוב

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת י.ב.מ ישראל בע"מ לצורך פיתוח, תמיכה, ייעוץ ותחזוקה של מערכת ניהול זהויות ITIM. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 08 בפברואר 2024 בשעה 12:00

פרטי קשר

פרטים נוספים

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הסתייגויות: 08/02/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/01/2024