הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תמיכה ותחזוקה של רכיבי ORACLE BPEL&OAS

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת Rimini Street Inc לצורך תמיכה ותחזוקה של רכיבי ORACLE BPEL&OAS
הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית גי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת במצ"ב.
אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 27 בפברואר 2023 בשעה 12:00
מספר: 6-23
תאריך פרסום: 07/02/2023
תאריך עדכון: 07/02/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 27/02/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/02/2023