הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תוכנת Market Map (Fame לשעבר)

מספר: 20-21
תאריך פרסום: 26/10/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

​בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת רישוי תוכנה שנתי, תמיכה ותחזוקה לתוכנת Market Map (Fame לשעבר). הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוו"ד המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק בישראל שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 18 בנובמבר 2021 בשעה 12:00​​​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 26/10/2021