הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שכירת חדר עבור גמלאי הבנק בירושלים בהתאם לתקנה 3(14א)

מספר: H1082
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 02/03/2023

אושרה התקשרות עם מרכז מסחרי תלפיות לצורך שכירת חדר עבור גמלאי הבנק בירושלים היקף התקשרות: כ- 48,624 ש"ח לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 02/03/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/03/2023