הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שירותי סליקת ארוחות בהתאם לתקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34(8)

מספר: H1084
תאריך פרסום: 02/03/2023
תאריך עדכון: 02/03/2023

אושרה התקשרות עם חברת תן ביס בע"מ שזכתה במכרז חשכ"ל 03-2017 היקף התקשרות: בהתאם לרכישות בפועל תקופת התקשרות: כל עוד מכרז חשכ"ל בתוקף

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 02/03/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/03/2023