הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שירותי מחקר, אנליזה וניתוחי שוק ומידע בתחום מערכות המידע בארץ

מספר: 09-22
תאריך פרסום: 20/03/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך שירותי מחקר, אנליזה וניתוחי שוק ומידע בתחום מערכות המידע בארץ. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 07 באפריל 2022 בשעה 12:00​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 20/03/2022