הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שדרוג מרכז המבקרים ופעולות תחזוקה

מספר: 17-21
תאריך פרסום: 09/09/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך שדרוג המכרז ופעולות תחזוקה ובין היתר שדרוג ארכיון דיגיטלי, רכישת שני מסכי מגע לשילוב בארכיון, עיצוב והקמת שתי עמדות ועוד. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 11 באוקטובר 2021 בשעה 12:00.​​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 09/09/2021