הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת רישיונות, שירותי תחזוקה ושירותי מומחה לתוכנת CA לניהול פניות לקוחות בהתאם לתקנה 3(29)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם חברת נס א.ט בע"מ ספק יחיד לאחר שלא התקבלו הסתייגויות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית.

היקף התקשרות: כ-100,000 דולר לא כולל מע"מ

תקופת התקשרות: 31.12.2024

החלטה התקבלה ביום 26 בינואר 2022
מספר: H1121
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023