הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת רישיונות, שדרוג גרסאות, תחזוקה וקבלת עדכונים של תוכנת STATA של חברת STATA CORP

מספר: 25-23
תאריך פרסום: 18/09/2023
תאריך עדכון: 18/09/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת תשתיות ייעוץ מדעי לצורך רכישת רישיונות, שדרוג גרסאות, תחזוקה וקבלת עדכונים של תוכנת STATA של חברת STATA CORP. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אשר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 19 באוקטובר 2023 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשה: 19/10/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/09/2023