הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת רישיונות, שדרוג גרסאות, תחזוקה וקבלת עדכונים של תוכנת STATA בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1130
תאריך פרסום: 31/10/2023
תאריך עדכון: 31/10/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד תשתיות ייעוץ מדעי לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 120,000 ש"ח לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2028

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 29/10/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/10/2023