הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת רישיונות לתוכנת SAS, תמיכה ושירותי מומחה

מספר: H785
תאריך פרסום: 05/01/2016
תאריך עדכון: 20/12/2022

​התקשרות עם חברת מ.י.ה מחשבים בע"מ כספק יחיד לצורך רכישת רישיונות לתוכנת SAS, תמיכה ושירותי מומחה.  לאחר שלפרסום באתר האינטרנט לא הוגשו הסתייגויות, התקבל אישור המנכ"ל מיום 17/11/2015 וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/01/2016