הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת רישוי למערכת NG של חברת Resolve המשמשת להפעלת תהליכי אוטומציה במערכת המחשוב בבנק בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1090
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 04/04/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם חברת דיס-טי טכנולוגיות בע"מ כספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות כ-500,000 ש"ח לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/04/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/04/2023