הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת רישוי למערכת NG של חברת Resolve המשמשת להפעלת תהליכי אוטומציה במערכות המחשוב בבנק

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת רישוי למערכת NG של חברת Resolve המשמשת להפעלת תהליכי אוטומציה במערכות המחשוב בבנק
הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב.
אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 19 בפברואר 2023 בשעה 12:00
מספר: 2-23
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 19/02/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023