הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת נתונים בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1091
תאריך פרסום: 04/04/2023
תאריך עדכון: 04/04/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם חברת סטורנקסט בע"מ (StoreNext Ltd) ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות כ-26,000 ש"ח כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 04/04/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/04/2023