הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מנויים לכלי לימודי FSI CONNECT בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1124
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ Bank for international settlements לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 63,000 אירו לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 01.12.2024-31.11.2029

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 23/10/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023