הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מידע ממודעות למכירה ולהשכרה של דירות למגורים בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1104
תאריך פרסום: 05/07/2023
תאריך עדכון: 05/07/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד הומלי אתרים בע"מ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 100,000 ש"ח לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 30.06.2028

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/07/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/07/2023