הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, תחזוקה, שירותי מומחה והדרכה למערכת פקסים ממוחשבת מתוצרת חברת RigthFax מבית Open Text בהתאם לתקנה 3(29)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם חברת מסיינג'נט תקשורת בע"מ כספק יחיד לאחר שלא התקבלות הסתייגויות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

היקף התקשרות: כ-200,000 ש"ח לא כולל מע"מ
תקופת התקשרות: 31.12.2026

החלטה התקבלה ביום 22 בפברואר 2022
מספר: H1122
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023