הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רישוי ותחזוקת מערכת EBS UTMOS DPT FOR UNIX בהתאם לתקנה 3(29)

מספר: H1123
תאריך פרסום: 23/10/2023
תאריך עדכון: 23/10/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד היולט פקארד ישראל בע"מ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 100,000 דולר לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2028

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 23/10/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/10/2023