הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת שירותי מידע וייעוץ בתחום המחשוב העולמי בהתאם לתקנה 3(29)

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק יחיד לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית
גרטנר ישראל אדוויזורי בע"מ (Gartner Israel Advisory Ltd) :שם הספק
היקף התקשרות מקסימלי: כ-900,000 ש"ח לא כולל מע"מ
מועד סיום תקופת התקשרות: 31 בדצמבר 2025
מספר: H1072
תאריך פרסום: 29/12/2022
תאריך עדכון: 29/12/2022

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 28/12/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/12/2022