הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת מידע על עצי בעלות של חברות בארץ ובעולם ממאגר Orbis של חברת Moody's Analytics

מספר: 9-23
תאריך פרסום: 18/04/2023
תאריך עדכון: 18/04/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת Moody's Analytics UK Limited לצורך קבלת מידע על עצי בעלות של חברות בארץ ובעולם ממאגר Orbis. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 09 במאי 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 09/05/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/04/2023