הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פיתוח, ליווי ותחזוקת מודל לניהול מלאי המטבע

מספר: 28-21
תאריך פרסום: 19/12/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורךפיתוח, ליווי ותחזוקת מודל לניהול מלאי המטבע. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 06 בינואר 2022 בשעה 12:00​​​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 19/12/2021