הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתן שירותי ייעוץ לניהול ובניית טקסונומיה לפי תקן XBRL בתחום FULL DPM, ייעוץ בנושא סטנדרטים חדשים לניהול ה-METADATA של נתוני הפיקוח וייעוץ לנושא תהליכי ושיטות הדיווח בהתאם לתקנה 3(31)

מספר: H1101
תאריך פרסום: 05/07/2023
תאריך עדכון: 05/07/2023

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ BR-AG prosta spolka akcyjna לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית. היקף התקשרות מקסימלי: 1,200,000 ש"ח לא כולל מע"מ תקופת התקשרות: 31.12.2028

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 05/07/2024
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/07/2023